Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu

0 Comments

Komisia plánuje v spoluprácu s členskými krajinami prehodnotiť udržateľný, digitálny a odolný európsky cestovný ruch. Akýkoľvek plán obnovy, akákoľvek verejná podpora cestovného ruchu, musí byť sprevádzaná prechodom, aby rovnako ako vo všetkých ostatných odvetviach zahŕňalo aj odvetvie cestovného ruchu environmentálnu, digitálnu a strategickú realitu. Podľa Komisie: po prvé, cestovný ruch musí byť stredobodom európskej ekologickej dohody a musí podporovať trvalo udržateľný cestovný ruch vzhľadom na „nadmerný cestovný ruch“, ktorý možno pozorovať v niektorých mestách alebo regiónoch. Po druhé, cestovný ruch bude musieť ísť digitálne a nájsť rovnováhu medzi takzvanými tradičnými hráčmi a hlavnými digitálnymi platformami.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC víta výzvu európskeho komisára pre spravodlivosť, zodpovedajúceho za ochranu spotrebiteľov, Didiera Reyndersa, aby členské štáty hľadali riešenia problémov cestovného ruchu spôsobené COVID-19, no zároveň tiež  rešpektovali práva európskych spotrebiteľov.

Generálna riaditeľka BEUC Monique Goyens uviedla: „Problémy s likviditou v dôsledku COVID-19 nemajú len podnikatelia, ale aj spotrebitelia. Právne predpisy EÚ umožňujú spotrebiteľom žiadať plnú náhradu za zrušené cesty, lety alebo iný druh dopravy, hoci ide o „mimoriadne“ okolnosti, akou je napríklad  pandémia koronavírusu. Niektoré členské štáty EÚ sa však snažia oslabiť práva spotrebiteľov tým, že ich nútia, aby namiesto vrátenia peňazí prijímali cestovné poukazy. Tento typ riešenia je však neprijateľný.“ Spotrebitelia jednoducho nemôžu zachraňovať cestovný ruch prostredníctvom takýchto bezúročných pôžičiek vo forme poukazov v čase, keď sami potrebujú každé euro. Potrebujeme riešenia, ktoré zabezpečia, že túto krízu zvládnu obe strany – spotrebitelia i odvetvie cestovného ruchu. 

Česká republika: vláda pripravuje rekreačné poukazy pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby na pobyty v Českej republike s cieľom stimulácie domáceho cestovného ruchu.

Maďarsko: Maďarská agentúra cestovného ruchu vynaloží 20 miliárd HUF (57 miliónov EUR) na čo najrýchlejší návrat cestovného ruchu do Maďarska.

Poľsko: s cieľom oživenia odvetvia cestovného ruchu po kríze spustila Poľská agentúra cestovného ruchu kampaň „Poľsko neruší, presúva“.

Rakúsko: počas pandémie bola vytvorená platforma na poskytovanie možností ubytovania pre spoločnosti, ktoré hľadajú ubytovanie pre kľúčových pracovníkov, ako sú opatrovatelia, maloobchodníci s potravinami, montéri a pomocní pracovníci.