CESTOVNÉ POUKAZY

0 Comments

Slovensko spolu s niekoľkými ďalšími krajinami EÚ a cestovnými operátormi stále porušuje právne predpisy o vrátení peňazí spotrebiteľom za neuskutočnené cesty a zájazdy

Po prepuknutí pandémie Covid-19 niektoré členské krajiny EÚ, vrátane Slovenska, či letecké spoločnosti a cestovné kancelárie nesprávne implementujú odporúčania Európskej komisie, ktoré sa týkajú cestovných poukazoch (tzv. vouchrov). A naďalej vážne porušujú právne predpisy EÚ v oblasti ochrany práv spotrebiteľov o refundáciách za zrušené cesty, informuje včera zverejnená správa Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

Pandémia a následné hromadné rušenie cestovných rezervácií viedli k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľov a cestujúcich v cestovnom priemysle. Viacero krajín EÚ zaviedlo národné núdzové opatrenia ešte počas prvej vlny pandémie, ktoré umožnili cestovným kanceláriám a niekedy aj leteckým spoločnostiam, v priamom rozpore s právnymi predpismi EÚ, vnútiť spotrebiteľom cestovné poukazy, alebo posunúť zákonnú lehotu na vrátenie peňazí na neskôr.

V reakcii na opakované porušenia platných právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa Európska komisia (EK) v máji 2020 zverejnila odporúčania pre použitie cestovných poukazov, v ktorých členským štátom podrobne opisuje, ako ich zatraktívniť poukazy tak, aby si ich namiesto vrátenia hotovosti dobrovoľne vybrali. Komisia zároveň osobitne vyzvala členské krajiny, aby zaviedli systémy na ochranu všetkých „poukazov COVID-19“ pred budúcou možnou platobnou neschopnosťou organizátorov zájazdov alebo dopravcov. Začala tiež konanie o nesplnení povinnosti proti 11 krajinám EÚ, ktoré zmenili alebo pozastavili práva cestujúcich.