MALÉ PÍSMENÁ V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH

Veľkosť písma 1,9 mm v spotrebiteľských zmluvách je povinná od 1.1.2015. Zmluvy napísané malým písmom, ktoré väčšina spotrebiteľov podpisovala bez toho, aby si ich prečítali, sú minulosťou. Takmer pravidlom bolo, že najčastejšie v spotrebiteľských zmluvách sa nachádzali rôzne všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli napísané drobným písmom a spotrebiteľ v rýchlosti uzatvárajúci zmluvu ani nemal reálnu …
Čítať ďalej MALÉ PÍSMENÁ V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH

NOVOPRIJATÉ PRAVIDLÁ UMOŽŇUJÚ SPOTREBITEĽOM V EÚ BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA KOLEKTÍVNE

Novoprijatá legislatíva umožňuje spotrebiteľom kolektívne hájiť svoje práva v mnohých oblastiach. Súdne žaloby v mene poškodených skupín spotrebiteľov je možné podávať v prípade porušenia práv cestujúcich, voči poskytovateľom zdravotnej  starostlivosti, finančných služieb, no aj v prípade porušenia legislatívy na ochranu osobných údajov a zodpovednosti za kvalitu výrobkov. Je to dobrá správa aj pre obchodníkov, ktorí …
Čítať ďalej NOVOPRIJATÉ PRAVIDLÁ UMOŽŇUJÚ SPOTREBITEĽOM V EÚ BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA KOLEKTÍVNE

Ako odhaliť falzifikáty na internete

Ak ste kúpili falzifikát  Informujte sa u svojej banky a vydavateľa platobnej karty na možnosť využitia služby chargeback, tzv. reklamácie platby. Ak ste rozoznali internetový obchod, ktorý predáva falzifikáty, kontaktujte Finančnú správu SR. Kontaktujte oficiálneho predajcu značky s tým, že ste našli web stránku predávajúcu falzifikáty. Ak ste sa stali obeťou obchodu s falzifikátmi, môžete kontaktovať políciu alebo …
Čítať ďalej Ako odhaliť falzifikáty na internete

Brusel kritizuje Slovensko za poukazy, cestujúci má mať právo si vybrať, či chce peniaze

Slovensko dostalo ďalšiu výzvu od Európskej komisie za to, že porušuje smernicu EÚ o balíkoch cestovných služieb. Brusel kritizuje, že novela zákona o zájazdoch schválená pre koronakrízu nedáva všetkým spotrebiteľom možnosť si vybrať, či chcú namiesto zrušenej dovolenky peniaze alebo náhradný zájazd. Slovensko by malo do dvoch mesiacov odstrániť nedostatky v zákone o zájazdoch. Ak tak …
Čítať ďalej Brusel kritizuje Slovensko za poukazy, cestujúci má mať právo si vybrať, či chce peniaze

VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA – DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Výkonom záložného práva dochádza k navyšovaniu celkového dlhu, a to v súvislosti so vznikom trov spojených s výkonom dobrovoľnej dražby, kedy tieto trovy neraz predstavujú nezanedbateľné čiastky. Kým základné súdne konanie ako aj exekučné konanie umožňuje vymôcť dlh rôznymi spôsobmi vrátane povolenia splátok, dobrovoľná dražba vo svojom výsledku počíta s predajom zálohu bez akejkoľvek alternatívy. …
Čítať ďalej VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA – DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Odklad splátok hypotéky

Odklad splátok hypotéky – čo to spôsobí? Banky svojim klientom počas obdobia koronakrízy ponúkli možnosť odkladu splátok spotrebiteľských a hypotekárnych úverov na 1 – 9 mesiacov. Táto možnosť sa má predovšetkým týkať klientov, ktorí dôsledkom ekonomických opatrení stratili svoje príjmy a naozaj svoje záväzky voči banke nevládzu riadne a načas splácať. O odložení splátok úverov však uvažujú aj …
Čítať ďalej Odklad splátok hypotéky

UPOZORNENIE NA INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.HUGLO.SK

Združenie AVES zaznamenalo zvýšený nárast podnetov týkajúcich sa internetovej stránky www.huglo.sk. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, ktorá predmetnú stránku označuje ako internetovú galériu, prostredníctvom ktorej predávajú výrobky zahraniční predávajúci. Podľa zoznamu predávajúcich, ktorý je súčasťou obchodných podmienok, sú ku dňu 30.03.2020 predávajúci definovaní ako: •    HangZhou Shengyan E-commerce …
Čítať ďalej UPOZORNENIE NA INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.HUGLO.SK

Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu

Komisia plánuje v spoluprácu s členskými krajinami prehodnotiť udržateľný, digitálny a odolný európsky cestovný ruch. Akýkoľvek plán obnovy, akákoľvek verejná podpora cestovného ruchu, musí byť sprevádzaná prechodom, aby rovnako ako vo všetkých ostatných odvetviach zahŕňalo aj odvetvie cestovného ruchu environmentálnu, digitálnu a strategickú realitu. Podľa Komisie: po prvé, cestovný ruch musí byť stredobodom európskej ekologickej dohody a musí podporovať …
Čítať ďalej Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY dvojité energetické štítkovanie v balení výrobku (APPliA SK) Od 1.3.2020 nadobudli účinnosti nové vykonávacie Delegované  nariadenia komisie o označovaní výrobkov energetickým štítkom  pre výrobky : Chladničky, mrazničky, vinotéky, TV prijímače a monitory , umývačky riadov, práčky, kombinácie práčky so sušičkou, taktiež chladiace zariadenia pre profesionálne využitie.   Výrobcovia od tohto termínu môžu umiestňovať výrobky na trh EÚ spĺňajúce aj nové požiadavky …
Čítať ďalej ENERGETICKÉ ŠTÍTKY