Odklad splátok hypotéky

0 Comments

Odklad splátok hypotéky – čo to spôsobí?

Banky svojim klientom počas obdobia koronakrízy ponúkli možnosť odkladu splátok spotrebiteľských a hypotekárnych úverov na 1 – 9 mesiacov. Táto možnosť sa má predovšetkým týkať klientov, ktorí dôsledkom ekonomických opatrení stratili svoje príjmy a naozaj svoje záväzky voči banke nevládzu riadne a načas splácať.

O odložení splátok úverov však uvažujú aj tí klienti, ktorí majú dostatočné finančné rezervy. Pravdepodobne si myslia, že odkladom splátky im banka niečo odpustí. Je to však naozaj tak?

Čo spôsobí odklad splátky hypotéky? – prepočet modelovej situácie

Janko a Marienka sa rozhodnú svoj úver po 3 rokoch splácania odložiť na 9 mesiacov. Aktuálny zostatok ich úveru je 100 000€, úroková sadzba úveru je 1,5% a úver si pôvodne brali na 30 rokov. Zostáva im teda 27 rokov do zaplatenia poslednej splátky.

Odložením úveru o 9 mesiacov sa splatnosť úveru predĺži z pôvodných 27 rokov na nových 27 rokov a 9 mesiacov. Aká bude ich splátka po skončení doby odkladu?

Pred odkladom Po odklade
Zostatok úveru: 100 000 € 101 123 €
Mesačná splátka úveru: 375,6 € 379, 8 €
Rozdiel v mesačnej splátke: + 4,2 €
Rozdiel v splátke za celé obdobie (27r):   + 1 360,8 €


Nastavenie odkladu by si mali klienti dobre zvážiť. Touto zmenou dochádza k predĺženiu splatnosti úveru o zvolený počet mesiacov. Počas trvania odkladu sa však úver neprestáva úročiť a po skončení odkladu teda dôjde k navýšeniu mesačných splátok.

Janko a Marienka stratili príjem, nemajú iné východisko a svoj úver si musia odložiť. Vedia, že o 9 mesiacov na nich počká vyššia splátka. Tým, ktorí však majú dostatočné rezervy alebo sa ich príjem počas krízy nemenil, odporúčajú odklad splátok nevyužívať.