NOVOPRIJATÉ PRAVIDLÁ UMOŽŇUJÚ SPOTREBITEĽOM V EÚ BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA KOLEKTÍVNE

Novoprijatá legislatíva umožňuje spotrebiteľom kolektívne hájiť svoje práva v mnohých oblastiach. Súdne žaloby v mene poškodených skupín spotrebiteľov je možné podávať v prípade porušenia práv cestujúcich, voči poskytovateľom zdravotnej  starostlivosti, finančných služieb, no aj v prípade porušenia legislatívy na ochranu osobných údajov a zodpovednosti za kvalitu výrobkov. Je to dobrá správa aj pre obchodníkov, ktorí …
Čítať ďalej NOVOPRIJATÉ PRAVIDLÁ UMOŽŇUJÚ SPOTREBITEĽOM V EÚ BRÁNIŤ SVOJE PRÁVA KOLEKTÍVNE

Ako odhaliť falzifikáty na internete

Ak ste kúpili falzifikát  Informujte sa u svojej banky a vydavateľa platobnej karty na možnosť využitia služby chargeback, tzv. reklamácie platby. Ak ste rozoznali internetový obchod, ktorý predáva falzifikáty, kontaktujte Finančnú správu SR. Kontaktujte oficiálneho predajcu značky s tým, že ste našli web stránku predávajúcu falzifikáty. Ak ste sa stali obeťou obchodu s falzifikátmi, môžete kontaktovať políciu alebo …
Čítať ďalej Ako odhaliť falzifikáty na internete

Brusel kritizuje Slovensko za poukazy, cestujúci má mať právo si vybrať, či chce peniaze

Slovensko dostalo ďalšiu výzvu od Európskej komisie za to, že porušuje smernicu EÚ o balíkoch cestovných služieb. Brusel kritizuje, že novela zákona o zájazdoch schválená pre koronakrízu nedáva všetkým spotrebiteľom možnosť si vybrať, či chcú namiesto zrušenej dovolenky peniaze alebo náhradný zájazd. Slovensko by malo do dvoch mesiacov odstrániť nedostatky v zákone o zájazdoch. Ak tak …
Čítať ďalej Brusel kritizuje Slovensko za poukazy, cestujúci má mať právo si vybrať, či chce peniaze

VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA – DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Výkonom záložného práva dochádza k navyšovaniu celkového dlhu, a to v súvislosti so vznikom trov spojených s výkonom dobrovoľnej dražby, kedy tieto trovy neraz predstavujú nezanedbateľné čiastky. Kým základné súdne konanie ako aj exekučné konanie umožňuje vymôcť dlh rôznymi spôsobmi vrátane povolenia splátok, dobrovoľná dražba vo svojom výsledku počíta s predajom zálohu bez akejkoľvek alternatívy. …
Čítať ďalej VÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA – DOBROVOĽNÁ DRAŽBA